Reklam Nedir?

Reklam Nedir - Bilgikpss.com
Reklam Nedir – Bilgikpss.com

Reklam; malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olamayan bir biçimde sunulmasıdır.Her zaman bir kazançtır.

     Reklamın Önemi

Reklamsız iş yapmak, karanlıkta bir kıza göz kırpmak gibidir, ne yaptığını sen bilirsin ama senden başka hiç kimse bilmez.  Stewart H. Britt

     Reklamda Karar Alma Süreci

Pazarlama yönetimi; tutundurma karması politikaları çerçevesinde reklam aracının kullanımı ile ilgili çalışmalar yaparken, beş temel konuda stratejik kararlar almak zorundadır.

 • Reklam amaçlarının belirlenmesi
 • Reklam bütçesinin saptanması
 • Reklam mesajının belirlenmesi
 • Reklam medyasının seçilmesi
 • Reklam sonuçlarının değerlendirilmesi

     Reklamın Amaçları

 • Yeni bir ürünü Pazar sunmak ve yeni Pazar bölümüne girmek
 • Satın alma güdülerine hitap ederek dar bir zümrenin kullandığı ürünü geniş kitlelerin kullanmasını sağlamak,
 • Firma imajı ve markaya bağlılık oluşturmak,
 • Firmayı ve ürünü anlatarak satıcılara yardımcı olmak
 • Talep düzeyini korumak, ürünün kullanım zaman ve adetlerini değiştirmek
 • Satıcıların ulaşamadığı kimselere ulaşmak
 • Tüketicileri eğitmek

     Reklamın fonksiyonları

 • Bilgi edinme
 • İkna
 • Hatırlatma
 • Değer katma
 • Örgütün diğer amaçlarına yardımcı olma

     Reklam çeşitleri

 • Öncü reklam; belirli bir markayı değil de, ilk defa pazara sunulan yeni bir mal fikrini veya bir mal grubunu tanıtma ve benimsetme amacını güder.
 • Rekabet edici reklam; seçici talep veya marka tercihini yaratmaya çalışan mamul reklamıdır,
 • Hatırlatıcı reklam; mal veya hizmet bilinmekle beraber, pazarda bir doyma durumunun belirdiği satışlarda azalmaların başladığı zamanlarda yapılan reklamdır.

     Reklam Araçları

 • Radyo ve TV gibi, göze kulağa hitap eden araçlar,
 • Gazete ve dergi gibi yazılı basın araçları
 • Posta reklam araçları
 • Afiş ve panolar
 • Sosyal Medya (Web2.0 ve Web3.0 tabanlı pazarlama iletişimi)

Reklam araçlarının seçiminde, temel olarak pazarlama yaklaşımını benimsemek, hitap edilecek pazar veya hedef tüketiciden hareket etmek gerekir. Bu yönde:

 • Reklamla ulaşılacak spesifik amaç
 • Bu işe ayrılacak bütçe,
 • Hedef tüketicilerin özellikleri
 • Bu özellikler çerçevesinde çeşitli araçların bu hedeflere ulaşabilme yeteneği ele alınmalıdır.

     Reklamda Ne tip faydaları vardır?

 • Duyusal faydalar
 • Fonksiyonel (işlevsel) faydalar
 • Duygusal faydalar

Duyusal Faydalar

Duyumaya ilişkin faydalar: ilginçdoku, güzellezzet, iyihissetme, hafiflik vb.

Vernel= Yumuşaklık

Sony= renk

İşlevsel Faydalar

Fonksiyonel faydalar: kolaylık, zamandan/paradantasarruf, sağlık vb.

IpanaWhite: Dişleri Beyazlatır

Ace: Mikroplarıöldürür

Toyota : Sorunsuz Otomobil

Duygusal Faydalar

Sosyal faydalar: aileninbeğenisi, patronuntakdiri, arkadaşlarınbeğenisi

Ego tatminineilişkinfaydalar: kendinigüzelhissetme, iyibiranneolmaktangururduyma vb.

Danone Doğal Yoğurt: Anne yoğurdu kadar saf, içim rahat

Honda : Hayallerine ulaşma gücü verir

Hanımeller: Anne eli değmiş gibi…

About the author

Bilgi ve ilim yaymak için gönüllü eğitimci