Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar İçin Yazma Stratejileri

Yazma Güçlüğü İçin Neler Yapılmalı - Bilgikpss.com
Yazma Güçlüğü İçin Neler Yapılmalı – Bilgikpss.com

Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yazma stratejilerini geliştirmek amacıyla sizlere bir takım bilgiler vereceğiz. Bu bilgiler aşamalı, ayrıntılı ve esnek olarak bilginize sunulmuştur. Bu bilgiler sayesin de öğrenme güçlüğü çeken öğrenciniz, çocuğunuz ve ya çevrenizdeki kişilere yardım etmek amacıyla kullanabilirsiniz.

  1. Kompozisyon yazma ve yazı üretme araştırmaları için daha çok zaman harcanması için günlük program ayarlanabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar genelikle çok kısa zaman içinde tamamlamaya çalışırlar. Bunu yerine 4-5 gün ve günde 50 dk çalışması sağlanabilir.
  2. Yazmayı istediği konuyu seçmesine izin vermeliyiz. İlgilendiği konularda yazmaları veya daha çok bilgileri ve deneyimleri olduğu konularda yazmaları motivasyonlarını artıracaktır.
  3. Öğretmen yazma sürecinde model olur. Sesli düşünür Örneğin;yazacağım öykünün bir hayvanat bahçesinde geçmesini istiyorum. Şimdi öyküdeki karakterler kim olabilir, ona karar vermeliyim.
  4. İki öğrenci veya öğretmen ve öğrenci arasında yazılı olarak karşılıklı konuşma ortamı ile öğrencilerin düşüncelerini ve sorunlarını yazı ile ifade etme becerileri artırılabilir.
  5. Öğrencilerin günlük tutmaları istenilebilir. Ancak öğrenme güçlüğü olan çocuklar için yazabileceği konuları listeleyerek ve model olarak yardımcı olabilir.
  6. Düşünceler grafik kullanılarak organize edilebilir. Ayrıca daha çok düşüncenin üretilmesinde yardımcı olurlar.
  7. Yazılarına cezalandırıcı notlar verilmemelidir. Bazı çocukların yazılarında kelime ve gramer hataları değil sadece fikirler değerlendirilebilir. Veya fikirleri diğer heceleme ve gramer hataları için iki ayrı not verilebilir.
  8. Çocuk çok hata yapıyorsa, aynı anda bir hata üzerinde yoğunlaşarak düzeltmeye çalışılır.
  9. Kalıp cümleler verilerek boşluk için mümkün olabilecektüm kelimeleri deneyerek yeni cümleler oluşturması istenir. Örneğin: Esra suyu ……
  10. Öğretmen çok sayıda kısa cümleler yazar ve öğrencilerin bağlaçlar kullanarakmbu cümleleri daha kompleks hale getirmeleri istenebilir.

About the author

Bilgi ve ilim yaymak için gönüllü eğitimci