Çocuklarda Davranım Bozukluğu Belirtileri

Çocuklarda Davranım Bozukluğu Belirtileri

Çocuklarda Davranım Bozukluğu Belirtileri

Davranım bozukluğu; başkalarının temel haklarının sürekli ve tekrarlayıcı biçimde saldırıya uğratılmasını ifade eden ve saldırganlık, zarar verme, yalancılık ve hırsızlık gibi davranışların eşlik ettiği bir bozukluktur. Bu bozukluğun ortaya çıkmasında çok sayıda faktörün rol aldığını düşünülmektedir. Ayrıca kalıtımsal bir biyolojik yatkınlığın çevreyle etkileşimi sonucunda ortaya çıktığında konu uzmanları tarafından düşünülmektedir. Çocuklarda görülen davranım bozukluğunun tedavisi çok zordur.  Fakat çocuk ve ergenlikle birlikte sorunlu davranışın üzerinde etkisi olan çevrenin ( aile, okul ve toplum gibi ) hedef aldığı multisistematik terapi başarılı sonuçlar vermektedir. Bunun yanında bilişsel ve davranışçı terapilerde kullanılmaktadır.

DSM-IV’e göre Davranım Bozukluğunun Tanı Ölçütleri

İnsanlara ve hayvanlara karşı gösterilen saldırganlık

 • Çoğu zaman başkalarına kabadayılık eder, gözdağı verir ya da gözünü korkutur.
 • Çoğu zaman kavga – dövüş başlatır.
 • Başkalarının ciddi bir biçimde yaralanmasına neden olan bir silah kullanmıştır. Örneğin; sopa,taş kırık şişe, bıçak veya tabanca..
 • İnsanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranırlar.
 • Hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranırlar.
 • Başkalarının gözü önünde çalmıştır. Örneğin; saldırıp soyma, çanta kapıp kaçma, göz korkutup alma ve silahlı soygun gibi…
 • Birisine cinsel etkinlikte bulunması için zorlamıştır.

Eşyalara zarar verme

 • Ciddi hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarma
 • İsteyerek başkalarının malına mülküne zarar verme ( yangın çıkarma dışında)

Dolandırıcılık ya da hırsızlık

 • Bir başkasının evine, binasına ve arabasına zorla girmiştir.
 • Bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak ya da yükümlülüklerden kaçınmak için çoğu zaman yalan söyler. ( yani başkalarını atlatır)
 • Hiç kimse göremeden değerli şeyler çalmıştır ( Örneğin; kırmadan ve içeri girmeden mağazalardan mal çalma, sahtekarlık).

Kuralları ciddi bir biçimde bozma (ihlal etme)

 • 13 yaşından önce başlayarak ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirmektedir.
 • Anne – babasının ya da onların yerini tutan kişilerin evinde yaşarken en az iki kez evden kaçmıştır. ( ya da bir kez uzun süre geri gelmemişse )
 • 13 yaşından başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmıştır.

About the author

Bilgi ve ilim yaymak için gönüllü eğitimci